fbpx

Mitä teemme

Visualisointia, jonka avulla luot kasvua

3D-malli

3D-malli on monipuolinen työkalu muun muassa yrityksen myyjille. 3D-mallilla voit havainnollistaa ja visualisoida asiakkaalle tuotteen ulkonäköä ja kokoa.

Voit luoda sillä myös yrityksellesi paremmat edellytykset päästä sisustussuunnittelijoiden ja -arkkitehtien suunnitelmiin ja näin lisätä yrityksesi myyntiä.

Lisätty todellisuus

Lisätty todellisuus (augmented reality) eli AR mahdollistaa 3D-objektin tarkastelun mobiililaitteen avulla. Lisätyllä todellisuudella voidaan siis laitteen kameraa hyödyntäen täydentää todellista ympäristöä.

AR-teknologia luo uuden tavan käyttää 3D-objekteja liiketoiminnassa.

Animaatio

Animaatio eli video on tapa visualisoida niin ominaisuuksia, hyötyjä kuin tunnelmaakin. Videoita käytetään nykyään yhä useammin mainonnassa sekä tuotteiden ominaisuuksia kuvaavina työkaluina.

Video on helppo tapa tuoda yhä enemmän informaatiota tuotteesta asiakkaille ja muille sidosryhmille.

Testaa

Kokeile miten lisätyn todellisuuden toteutuksemme toimivat