fbpx

17.9.2021

Mitä me tarjoamme?

Mitä palveluita me tarjoamme? Mitä kaikkea 3D-mallista voikaan tehdä?

17.9.2021

Mitä me tarjoamme?

Mitä palveluita me tarjoamme? Mitä kaikkea 3D-mallista voikaan tehdä?

3D-malli

3D-malli on monipuolinen työkalu muun muassa yrityksen myyjille. 3D-mallilla voit havainnollistaa ja visualisoida asiakkaalle tuotteen ulkonäköä ja kokoa. Voit luoda sillä myös yrityksellesi paremmat edellytykset päästä sisustussuunnittelijoiden ja -arkkitehtien suunnitelmiin ja näin lisätä yrityksesi myyntiä. 3D-mallin avulla pystytään myös luomaan tuotekuvia, fiiliskuvia sekä animaatioita ja sitä voidaan myös hyödyntää lisätyssä todellisuudessa. Kaikki nämä voidaan tehdä 3D-mallia hyödyntäen, aikaa säästäen ja erittäin kustannustehokkaasti, sillä 3D-malli ei vaadi edes fyysisen tuotteen valmistusta. Olemassa olevalla 3D-mallilla pystyt myös nopeasti ja erittäin edullisesti testaamaan, vaikka uusia väri ja verhoiluvaihtoehtoja ilman valmistamista. Näin säästetään rahaa, aikaa ja luonnonvaroja.

Lisätty todellisuus

Lisätty todellisuus (augmented reality) eli AR mahdollistaa 3D-objektin tarkastelun mobiililaitteen avulla. Lisätyllä todellisuudella voidaan siis laitteen kameraa hyödyntäen täydentää todellista ympäristöä. AR-teknologia luo uuden tavan käyttää 3D-objekteja liiketoiminnassa, sillä sen avulla voidaan esimerkiksi liittää huonekalu tai muu esine, vaikka omaan kotiin ja näin saada mielikuvaa siitä, miltä valmis tuote voisi tilassa näyttää. Lisätyn todellisuuden mahdollisuudet eivät rajoitu vain kotiin ja pieniin tuotteisiin sekä esineisiin. Esimerkiksi saunamökin ulkonäön ja rakennuksen sijainnin hahmottaminen onnistuu myös AR:n avulla ja auttaa näin asiakasta suurien päätösten kanssa.

Animaatio

Animaatio eli video on tapa visualisoida niin ominaisuuksia, hyötyjä kuin tunnelmaakin. Videoita käytetään nykyään yhä useammin mainonnassa sekä tuotteiden ominaisuuksia kuvaavina työkaluina. Video on helppo tapa tuoda yhä enemmän informaatiota tuotteesta asiakkaille ja muille sidosryhmille. Perinteisesti videoita on kuvattu, mutta animointi on viemässä jalansijaa tältä, sillä se on kustannustehokas tapa tuottaa videomateriaalia eri käyttötarkoituksiin. Animaatiossa luodaan 3D-malleilla ja mallinnetulla miljööllä kuvia, jotka loppujen lopuksi animoidaan videoksi, johon voidaan liittää niin musiikkia, taustaääniä kun tekstiäkin. Animaatioista on mahdollista luoda pieniä osa-animaatiota sekä uusia versioita esimerkiksi uusia markkinoita varten.

3D-malli

3D-malli on monipuolinen työkalu muun muassa yrityksen myyjille. 3D-mallilla voit havainnollistaa ja visualisoida asiakkaalle tuotteen ulkonäköä ja kokoa. Voit luoda sillä myös yrityksellesi paremmat edellytykset päästä sisustussuunnittelijoiden ja -arkkitehtien suunnitelmiin ja näin lisätä yrityksesi myyntiä. 3D-mallin avulla pystytään myös luomaan tuotekuvia, fiiliskuvia sekä animaatioita ja sitä voidaan myös hyödyntää lisätyssä todellisuudessa. Kaikki nämä voidaan tehdä 3D-mallia hyödyntäen, aikaa säästäen ja erittäin kustannustehokkaasti, sillä 3D-malli ei vaadi edes fyysisen tuotteen valmistusta. Olemassa olevalla 3D-mallilla pystyt myös nopeasti ja erittäin edullisesti testaamaan, vaikka uusia väri ja verhoiluvaihtoehtoja ilman valmistamista. Näin säästetään rahaa, aikaa ja luonnonvaroja.

Lisätty todellisuus

Lisätty todellisuus (augmented reality) eli AR mahdollistaa 3D-objektin tarkastelun mobiililaitteen avulla. Lisätyllä todellisuudella voidaan siis laitteen kameraa hyödyntäen täydentää todellista ympäristöä. AR-teknologia luo uuden tavan käyttää 3D-objekteja liiketoiminnassa, sillä sen avulla voidaan esimerkiksi liittää huonekalu tai muu esine, vaikka omaan kotiin ja näin saada mielikuvaa siitä, miltä valmis tuote voisi tilassa näyttää. Lisätyn todellisuuden mahdollisuudet eivät rajoitu vain kotiin ja pieniin tuotteisiin sekä esineisiin. Esimerkiksi saunamökin ulkonäön ja rakennuksen sijainnin hahmottaminen onnistuu myös AR:n avulla ja auttaa näin asiakasta suurien päätösten kanssa.

Animaatio

Animaatio eli video on tapa visualisoida niin ominaisuuksia, hyötyjä kuin tunnelmaakin. Videoita käytetään nykyään yhä useammin mainonnassa sekä tuotteiden ominaisuuksia kuvaavina työkaluina. Video on helppo tapa tuoda yhä enemmän informaatiota tuotteesta asiakkaille ja muille sidosryhmille. Perinteisesti videoita on kuvattu, mutta animointi on viemässä jalansijaa tältä, sillä se on kustannustehokas tapa tuottaa videomateriaalia eri käyttötarkoituksiin. Animaatiossa luodaan 3D-malleilla ja mallinnetulla miljööllä kuvia, jotka loppujen lopuksi animoidaan videoksi, johon voidaan liittää niin musiikkia, taustaääniä kun tekstiäkin. Animaatioista on mahdollista luoda pieniä osa-animaatiota sekä uusia versioita esimerkiksi uusia markkinoita varten.

Hybridikuva

Hybridikuva on perinteisen valokuvaamisen ja 3D-mallinnetun fiiliskuvan yhdistelmä. Sen tarkoituksena on luoda fiiliskuvia pelkän tuotekuvan avulla. Varsinkin huonekalualalla on yleistä, että jostain tuotteesta on olemassa vain tuotekuva, mutta fiiliskuvat puuttuvat. Hybridikuvassa 3D-mallien avulla mallinnetaan miljöö valokuvaamalla otettua tuotekuvaa varten. Valokuva liitetään mallinnettuun ympäristöön ja sitä muokataan niin, että miljöö sekä kuva sopivat yhteen ja että kokonaisuus näyttää aidolle. Hybridikuva mahdollistaa kustannustehokkaat fiiliskuvat, sillä siinä pystytään hyödyntämään jo olemassa olevaa tuotekuvamateriaalia ja luomaan ilman fyysistä kuvausta ympäristö fiiliksen luomiseksi. Mallinnettu ympäristö mahdollistaa uusien ympäristöjen ja fiiliksien luomisen edullisesti.

Tuotekuvat & fiiliskuvat

Tuotekuvat ja fiiliskuvat ovat erityisen tärkeitä, kun liiketoimintaa tehdään verkossa. Verkossa on todella hankala myydä tuotteita pelkän tekstin avulla, sillä asiakas ei saa siitä täyttä kuvaa eikä välttämättä pysty hahmottamaan kokonaisuutta. Tuotekuvaukset vievät kuitenkin resursseja ja varsinkin monia variaatioita sisältäviä tuotteita pitäisi valmistaa paljonkin pelkkiä kuvauksia varten. Kaikkien variaatioiden valmistaminen ei välttämättä ole järkevää, sillä ei voida olla varmoja siitä mitkä variaatiot esimerkiksi uudessa tuotteessa ovat myyvimpiä. 3D-mallien avulla luodut tuotekuvat ovat vaihtoehto perinteisille tuotekuvauksille. Realistisesti tehdyt mallit mahdollistavat perinteisistä kuvista luopumisen.

3D-mallien avulla pystytään luomaan myös fiiliskuvia, joissa myytävät tuotteet voidaan esittää vaikka kodinomaisissa tiloissa. Tämä auttaa asiakasta hahmottamaan, miltä tuote voisi näyttää sisustetussa tilassa. Kuten tuotekuvissakin myös fiiliskuvien ottaminen perinteisesti voi olla hyvinkin hintavaa. Valmiita 3D-malleja hyödyntämällä pystytään luomaan fiiliskuvia ja tuotekuvia hyvinkin kustannustehokkaasti.

Konfiguraatio eli variaatio

3D-malleista on mahdollista tehdä konfiguroituja. Konfigurointi tarkoittaa sitä, että tuotteesta tehdään yksi 3D-malli, johon voidaan rakentaa kaikki muokattavat ominaisuudet eli kaikki mahdolliset variaatiot tuotteesta. Konfiguraatioiden ja konfiguraattorin avulla tuotteessa voidaan muokata tuotteesta riippuen esimerkiksi rungon, jalkojen ja etupaneelin kankaan väriä. Konfigurointi mahdollistaa siis jokaisen tuotteen muunnoksen visualisoinnin ilman näiden tuotteiden valmistamista.

Konfiguroinnissa määritetään jokaisen tuotteen osien, värien ja materiaalien muokattavuus. 3D-malliin voidaan määrittää useita värejä esimerkiksi rungolle. Useiden konfiguraatioiden yhdistäminen samaan malliin mahdollistaa tuotteen kaikkien variaatioiden visualisoimisen virtuaalisesti. Näin asiakas pystyy saamaan ennakkokäsityksen siitä, miltä hänen variaationsa tuotteesta näyttäisi todellisuudessa. Konfiguraattori on osa lisätty todellisuus -toteutustamme.

3D-mallin muokkaaminen

3D-malli on monipuolinen malli, jota voidaan käyttää monissa eri käyttötarkoituksissa. Valmiin 3D-mallin muokkaaminen on fiksu tapa hyödyntää jo olemassa olevaa 3D-mallia ja muokata sitä eri käyttötarkoituksia varten. Yleisesti 3D-mallit on luotu suunnittelijoiden suunnitelmia varten tai yrityksen tuotekehitystä varten. Käyttötarkoituksesta riippuen valmiissa 3D-mallissa voi olla asioita, jotka tekevät siitä toiseen käyttötarkoitukseen sopimattoman. Yleensä suurin tällainen tekijä on 3D-mallin tiedostokoko.