fbpx

3D-mallin muokkaaminen

3D-mallin muokkaaminen mahdollistaa monikäyttöisten 3D-mallien hyödyntämisen eri tavoilla. Yleensä 3D-mallit tehdään aina jotain tiettyä tarkoitusta varten, joka asiakkaalla on ollut mielessä 3D-mallia hankkiessaan. Jälkeen päin voi kuitenkin tulla mieleen, että 3D-mallia voisi käyttää vielä muihinkin käyttötarkoituksiin.

Koska 3D-malli on luotu jotain tiettyä käyttötarkoitusta varten, on siinä huomioitu käyttötarkoituksen lainalaisuudet. Esimerkiksi lisätty todellisuus vaatii, että 3D-malli ei ole liian yksityiskohtainen ja sen vuoksi tiedostokooltaan liian suuri. Tämä siksi, että liian suuri tiedostokoko tuo 3D-malliin niin sanottua raskautta ja se vaikuttaa negatiivisesti lisätyn todellisuuden käyttökokemukseen. Sen vuoksi, että 3D-malli tehdään aina käyttökohdettaan varten, on 3D-mallia yleensä muokattava, jotta sitä voidaan käyttää jotain toista käyttötarkoitusta varten. 3D-mallin muokkaaminen on kuitenkin huomattavasti nopeampaa ja edullisempaa, mikäli alkuperäinen 3D-malli on laadultaan hyvä.

3D-mallin muokkaaminen on yleensä, varsinkin lisättyä todellisuutta varten, juuri 3D-mallin yksinkertaistamista niin, että sen käytettävyys lisätyssä todellisuudessa ei kärsi. Yksinkertaistaminen ei kuitenkaan tarkoita, että 3D-mallista otetaan vain yksityiskohtia, kuten nappeja, tikkauksia tai materiaaleja pois, vaan siinä pyritään luomaan samat yksityiskohdat yksinkertaisempina, jotta 3D-mallin polygoni määrä saadaan pidettyä tiettyä määrää alempana.

Polygoni – Polygoni eli englanniksi polygon on geometrinen tasokuvio, jota käytetään kolmiulotteisessa grafiikassa renderöintiin. Polygonien määrä määrittää 3D-mallin painavuutta ja keveyttä, joka vaikuttaa 3D-mallin käyttöön.

3D-mallin muokkaaminen on järkevää silloin, kun 3D-malli on laadultaan hyvä ja se vastaa ulkonäöltään, mitoiltaan ja mittasuhteiltaan alkuperäistä tuotetta. Mikäli 3D-mallin laatu on todella huono, kannattaa yleensä tehdä kokonaan uusi 3D-malli.

Tutustu lisää 3D-mallin hankintaan tästä.

3D-malleja voidaan muokata myös vastaamaan paremmin tuotetta ja sen yksityiskohtaisuutta, tekstuureja tai ulkonäköä voidaan korjata. Esimerkiksi, jos tuotetta on päivitetty niin, että uudesta versiosta on vaikka käsinojat poistettu, mutta 3D-malli vastaa tuotteen vanhaa versiota, voidaan 3D-mallia muokkaamalla saada 3D-malli, joka vastaa tuotteen uutta versiota. Näin ei tarvitse luoda kokonaan uutta 3D-mallia ja voit jatkaa 3D-mallin hyödyntämistä.

Tutustu lisää 3D-mallin muokkaamisen hankintaan tästä.

Lisää
artikkeleita