fbpx

3D-mallien sekä tuote- ja fiiliskuvien ekologisuus

Ekologisuus on aiheena ajankohtainen jokaisella alalla ja syystäkin. Jokaisen yrityksen ja ihmisen tulee pohtia omia valintojansa ja tehdä niihin muutoksia, jotta toimintamme olisi kestävällä pohjalla. Paperiton toimisto ja toimintojen sähköistäminen ovat jo osa yritysten liiketoimintaa, mutta voisiko sähköistä toimintaa viedä vielä huomattavasti pidemmälle kuin vain sähköiseen kommunikointiin ja paperittomuuteen. Voisiko yllättävissäkin asioissa tehdä valintoja, jotka olisivat ekologisempia? Meidän mielestämme voi!

3D-mallit eivät ole tarkoitettu vain suunnitelmiin vaan niillä voi tehdä paljon enemmänkin. 3D-mallit ja niiden avulla luodut tuotekuvat ja fiiliskuvat ovat ekologinen vaihtoehto tuottaa materiaalia yrityksen kaikkiin tarpeisiin. Tuotekuvilla ja fiiliskuvilla voidaan tuottaa laajasti kuva- ja videomateriaalia niin yrityksen markkinointiin, myyntiin, tiedotteisiin kuin yrityksen sidosryhmillekin.

Millä tavalla 3D-mallit ja niiden avulla luotu materiaali sitten on ekologisempaa?

Tuotekuvia ja fiiliskuvia varten tulee olla monta asiaa fyysisesti samassa tilassa ja valmistettuna, jotta kuvamateriaalia saadaan aikaiseksi. Näitä asioita ovat muun muassa valmis tuote, kuvausvälineet, kuvaaja ja rekvisiitta kuvaa varten. Tämän lisäksi kuvauksiin liittyy vielä olennaisesti logistiikka. Kaiken kaikkiaan voidaan siis todeta, että tuotekuvien ja fiiliskuvien kuvauksista syntyy niin hiilidioksidipäästöjä kuin potentiaalisesti myös turhaan valmistettuja tuotteita, jotka kuluttavat luonnonvarojamme.

Tästä kaikesta voidaan luopua, jos tuotekuvat ja fiiliskuvat luodaan 3D-mallien avulla. 3D-mallit ovat tietokoneella luotuja kolmiulotteisia malleja tuotteesta, jonka vuoksi sen luontiin ei tarvitse fyysistä tuotetta. Pelkkä tekninen piirustus tai tuotekuva riittää. 3D-mallin luonti ei siis tuota esimerkiksi hiilidioksidipäästöjä muusta kuin sähköntuotannosta, jossa kuitenkin voidaan tehdä myös vastuullisia valintoja, ja mallintajan elämään liittyviä päästöjä kuten esimerkiksi ravinnon tuotanto. 3D-mallista pystytään tuottamaan suoraan tuotekuvia, fiiliskuvia ja videomateriaalia, joista kaikista päästöjä syntyy ainoastaan edellä mainituista energian tuotannosta ja mallintajasta. Näiden lisäksi 3D-malleihin, tuotekuviin ja fiiliskuviin kohdistuu välillisiä päästöjä, joita ovat esimerkiksi 3D-mallintamiseen käytettävät laitteet ja työvälineet. Kuitenkin 3D-mallit ja niiden avulla tehty muu materiaali tuottaa huomattavasti vähemmän päästöjä sekä kuluttaa vähemmän luonnonvaroja ja on näin ekologisempi vaihtoehto esimerkiksi verkkokaupan tuotekuvien luomiseen.

Lisää
artikkeleita