fbpx

3D-mallin termistöä

3D-malliin ja sen luomiseen liittyy monia teknisiä termejä. Termistön tietäminen auttaa ymmärtämään 3D-mallien luomista ja niiden käyttöä.

3D-malli – 3D-malli on malli, jossa tuote, asia tai esine kuvataan kolmiulotteisesti. 3D-malli luodaan tietokoneavusteisesti.

Mallintaminen – Mallintamisessa 3D-malli luodaan tietokoneohjelman avulla ja tätä luomisprosessia kutsutaan mallintamiseksi.

Rendaaminen – Rendaaminen eli toiselta nimeltään renderöinti tarkoittaa yksinkertaisesti niin sanotun kuvan ottamista 3D-mallista. Rendaamisessa 3D-ohjelmisto määrittää kuvan tarkkuuden käymällä niin sanotusti otettavan kuvan monta kertaa läpi ja laskemalla siitä esimerkiksi kaikki varjot, valot, kirkkaudet, materiaalien korkeuserot sekä materiaalien kiillot.

Polygoni – Polygoni eli englanniksi polygon on geometrinen tasokuvio, jota käytetään kolmiulotteisessa grafiikassa renderöintiin. Polygonien määrä määrittää 3D-mallin painavuutta ja keveyttä, joka vaikuttaa 3D-mallin käyttöön.

Low poly – Low poly tarkoittaa, että 3D-mallissa on pieni määrä polygoneja ja verteksejä.

High poly – High poly tarkoittaa, että 3D-mallissa on suuri määrä polygoneja ja verteksejä.


Verteksi
 – Verteksi, eli englanniksi vertex, on kolmiulotteisessa grafiikassa piste, jolla on sijainti mutta ei kokoa. Vertiksi on 3D-mallissa määrittämässä pinnan kulmia.

UV map – UV map on tasainen pinta, joka määrittää alueen, jolle 3D-mallissa käytetty materiaali tulee. UV mappejä voi olla yhdessä mallissa todella monia ja sitä tarvitaankin, jotta jokaiselle osalla voidaan määrittää oikea materiaali.

Bumb – Bumb on pinnan muotoja määrittävä tekijä, joka tuo sille asetetut tiedot materiaaliin näkyviin.

Normal – Normal on materiaalin heijastustietoa määrittävä tekijä, joka tuo sille asetetut tiedot materiaaliin näkyviin.

Baking – Baking on prosessi, jolla tallennetaan tietoa 3D-malliin liittyvään tekstuuritiedostoon.

Blender – Blender on 3D-grafiikkaan käytettävä mallinnusohjelma, jolla voidaan luoda 3D-malleja.

Ray tracing – Ray tracing eli säteenseuranta on tietokoneella tehtävää kuvan luomista, joka tehdään valonsäteiden kulkua jäljittelevällä tietokoneohjelmalla. Se simuloi oikeata valoa eli esimerkiksi sitä, miten valo heijastuu pinnoista.

HDRi – HDRi eli High Dynamic Range image on valokuva tai 360-kuva, jossa on monta kuvaa samassa tiedostossa, jotka on otettu eri asetuksilla. Näin saadaan kuva, jonka kaikki valotukset näkyvät tarkasti. HDRi:tä kutsutaan suomeksi laajasävykuvaksi.

PBR – PBR eli Physically based rendering on graafinen lähestymistapa, jonka tarkoituksena on renderöidä kuvia, jotka jäljittelevät luonnossa tapahtuvia valoja. Tällä tavalla pyritään tuottamaan tietokoneohjelmistolla tehtyjä kuvia, jotka vastaavat kuvia, jotka on otettu kameralla oikeasta kohteesta.

Animaatio – Animaatio on tekniikka, jossa kuvista tuotetaan elokuva. Animaatio voidaan myös luoda 3D-mallista renderöidyistä kuvista.

CAD – CAD eli englanniksi Computer-aided Design on tietokoneavusteista suunnittelua. CAD:ssä käytetään tietokonetta suunnittelutyön apuvälineenä.

3D-tulostus – 3D-tulostus on valmistustekniikka, jossa tulostimella tuotetaan esine. 3D-tulostamisessa tulostin lisää materiaalia ja muodostaa siitä esineen, joka tulostimelle on annettu tehtäväksi. 3D-mallien avulla voidaan siis 3D-tulostamista hyödyntämällä tuottaa täysin uusia esineitä.

Lisää
artikkeleita