fbpx

3D-mallin luontiprosessi

Miten 3D-mallin luontiprosessi menee? Miten kauan prosessi kestää, ja mitä asiakkaan tarvitsee toimittaa laadukasta 3D-mallia varten?

3D-mallin luominen ja varsinkin sen prosessin tietäminen on vaikeaa, mikäli malleja ei ole koskaan ennen hankkinut tai niitä on hankittu monilta eri tahoilta. Meille on erityisen tärkeää, että koko 3D-mallin mallinnusprosessi on asiakkaalle sekä nopea että helppo. Tämän lisäksi haluamme, että asiakkaamme saa laadukkaan 3D-mallin, jota voidaan myös jatkojalostaa tarvittaessa. Miten sitten meidän prosessimme menee ja mitä se vaatii asiakkaalta. Olemme tässä avanneet yleisesti prosessimme kulkua ja sen kestoa. Kuitenkin mallintamiseen menevä aika riippuu monesta tekijästä, joiden tulee olla kunnossa, jotta mahdollisimman nopeasti saadaan laadukas tulos.

3D-mallin mallintamisprosessi alkaa siitä, että meihin otetaan yhteyttä joko sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median kanavista tai verkkosivujemme kautta. Yhteydenoton jälkeen sovimme jonkunlaisen tapaamisen eli intron. Käymme introssa asiakkaan kanssa läpi heidän tarpeensa ja kerromme näkemyksemme ratkaisusta. Jo ennen introa tai yhteydenottoa asiakas on tutustua hinnastoomme sivuillamme ja saada selkeän käsityksen projektin hinnasta. Intro-vaiheessa vahvistammekin asiakkaalle vain hinnan. Hinnoittelumme menee aina hinnastomme mukaisesti, joten vahvistus on oikeastaan vaan muodollisuus ja näin voidaan olla varmoja siitä, että molemmat osapuolet ovat asiasta samaa mieltä. Intro-vaiheessa on tärkeää saada selville asiakkaan tarpeet ja lähtökohdat projektille, projektin tavoite sekä 3D-mallien käyttötarkoitus. Näin voidaan jo ennen projektin aloitusta yhdessä pohtia malliin liittyvät yksityiskohdat kuntoon.

Intro-vaihe päättyy siihen, että sopimusasiat on yhteistuumin saatu kuntoon ja tämän jälkeen voidaan aloittaa projektin työstäminen. Itse projekti alkaa siitä, että asiakas toimittaa meille kaiken sen materiaalin, joka tarvitaan realistista 3D-mallia varten. Tämän jälkeen mallintajamme ryhtyy mallintamaan 3D-mallia ja välikatselmus pidetäänkin tästä viimeistään kahden viikon kuluttua. Tämä on keskimääräinen aika, joka meillä kuluu projektissa, jossa on monia 3D-malleja luotavana alusta asti. Mitä nopeammin me saamme kaikki mallintamiseen vaadittavat tiedot, jotka käydään introssa läpi, sitä nopeammin pystymme toimittamaan raakaversion 3D-mallista välikatselmukseen.

Välikatselmuksessa asiakkaalle toimitetaan niin sanotusti raakaversio 3D-mallista. Yleisesti välikatselmuksessa on tarkoituksena, että asiakkaan kanssa katsotaan, että mallissa isot linjat ja muodot ovat kunnossa. Tässä vaiheessa 3D-mallin ei ole tarkoitus olla valmis vaan siinä keskitytään mallin mittoihin, muotoihin ja muihin isojen asioiden tilaan ja niiden oikeellisuuteen. Asiakkaan on tässä vaiheessa mahdollista antaa kommenttinsa ja ehdotuksensa mallista. Välikatselmuksen jälkeen 3D-malliin lisätään yksityiskohdat ja mallia vielä hiotaan. Myöskin asiakkaan antama palaute huomioidaan ja mallia muokataan haluttuun suuntaan. Viimeistään kahden viikon päästä välikatselmuksesta on loppukatselmuksen aika. Tässä asiakkaalle luovutetaan 3D-malli ja muu tilattu hänen toivomassaan muodossa.

Meille on erittäin tärkeää, että asiakas on aina tyytyväinen saamiensa mallien laatuun ja niiden toimivuuteen käyttökohteessa. Uskommekin siis avoimeen keskusteluun asiakkaidemme kanssa ja mikäli 3D-mallissa tai muussa työhön liittyvässä on jotain, joka ei vastaa tilattua, korjaamme sen. Jälkeen-palvelumme on prosessimme viimeinen osuus, joka tarkoittaa sitä, että me emme häviä täältä minnekään. Olemme aina valmiina palvelemaan sinua ja tarjoammekin palveluita 3D-mallien jatkojalostamisesta lisättyyn todellisuuteen. Autamme myös mielellämme, jos 3D-mallista, mallintamisesta tai palvelustamme tulee jotain kysyttävää.

Vaikka tässä käsittelimmekin ainoastaan 3D-mallin luomisprosessia, on kaikkien muidenkin tarjoamiemme palveluiden prosessi hyvin samankaltainen. Kaikessa mitä tarjoamme, yhdistyy nopea sekä laadukas työ ja tuotteemme tulee vastata asiakkaan tarpeisiin.

Jatkojalostus

Lisää
artikkeleita