fbpx

AR-termistö

Lisättyyn todellisuuteen ja sen käyttöön liittyviä termejä. Termistön tietäminen auttaa ymmärtämään lisättyä todellisuutta.

Lisätty todellisuus eli Augmented reality (AR) – Lisätty todellisuus on tapa tarkastella tietokoneella tuotettuja asioita tai esineitä.

Ympäröivä todellisuus – Ympäröivä todellisuus on se oikea todellisuus, johon lisätyllä todellisuudella sijoitetaan asiaa tai esinettä.

Täydennetty todellisuus – Täydennetty todellisuus on toinen nimitys, jota käytetään lisätystä todellisuudesta. Tämä on kuvaavampi sana samalle asialle, mutta lisätty todellisuus on sanana yleisemmin käytössä.

WebAR – WebAR on lisätty todellisuus, jota käytetään suoraan selaimen kautta ilman erillistä sovellusta.

Kädessä pidettävä näyttö – Kädessä pidettävällä näytöllä tarkoitettaan tapaa, jolla lisättyä todellisuutta voidaan käyttää. Kädessä pidettävä näyttö on esimerkiksi älypuhelin tai tabletti.

AR-lasit – AR-lasit ovat virtuaalilaseja muistuttavat lasit, joiden avulla voidaan käyttää lisättyä todellisuutta.

HTML – HTML eli Hypertext Markup Language on standardoitu merkintäkieli, jota hyödyntäen voidaan lisätty todellisuus ottaa käyttöön suoraan selaimesta.

3D-malli – 3D-malli on tietokoneavusteisesti tehty malli, joka kuvaa asian tai esineen kolmiulotteisesti.

Objekti – Objektilla tarkoitetaan 3D-malleja ja yleensä puhutaankin 3D-objekteista. Objekti on myös 3D-mallin yksi tallentamisenmuodoista.

Click to load – Click to load tarkoittaa sitä, että verkkosivuilla tai verkkokaupassa oleva 3D-malli ja lisätyn todellisuuden käyttömahdollisuus latautuu vasta nappia klikattaessa. Tämä estää sivujen hidastumisen.

Lisää
artikkeleita