fbpx

3D-mallit ja lisätty todellisuus tuotekehityksen apuna

3D-mallit ja lisättyä todellisuutta tuotekehityksen apuna 

3D-mallien hyödyntämisessä vain taivas on rajana. Malleilla voidaan luoda muun muassa animaatioita, fiilis- ja tuotekuvia myytävistä tuotteista ja tulostaa niiden avulla uusia tuotteita 3D-tulostimella. Maailmamme muuttuu nopeaa tahtia ja tämän vuoksi myös niin kuluttajien kuin yritysasiakkaidenkin tarpeet ja halut muuttuvat. Näihin tuleekin pystyä vastaamaan nopealla tahdilla uusia tuotteita ja palveluita luomalla. Tuotekehitys ei kuitenkaan ole mikään helppo ja nopea prosessi, kun lähdetään toteuttamaan esimerkiksi täysin uutta tuotetta tai innovaatiota. Tuotekehitys syö myös yrityksen resursseja ja tämän vuoksi uudet tuotteet tulisi saada markkinoille mahdollisimman nopeasti. Tuotekehityksessä ei kuitenkaan saa tehdä sellaisia virheitä, jotka vaikuttavat esimerkiksi markkinoille tuodun tuotteen toimivuuteen tai käytettävyyteen, jotta sillä olisi mahdollisuuksia tuottaa yritykselle tulosta. Tämän vuoksi tuotekehitys ja sen avulla onnistuneen tuotteen luominen on erityisen tärkeää. 

3D-mallit ja AR (augmented reality) tuotekehityksessä 

Tuotekehityksen tavoitteena on siis luoda markkinoille täysin uusi tuote tai parannella jo olemassa olevaa tuotetta. Uusi innovaatio, markkinaraon näkeminen uudelle tuotteelle, valmiin tuotteen uuden mallin kehittäminen tai tarpeen täydentävän tuotteen luominen on alku tuotekehitysprosessille. Prosessissa käydään läpi niin tarve, resurssit, testaus, tuotanto kuin hinnoittelukin. Tuotekehitysprosessissa olennaisena osana on tuotteen ulkonäkö, toimivuus ja siihen liittyvien lisälaitteiden hyödyntäminen tuotteessa. Tuotetta tulisi pystyä jo kehitysvaiheessa näkemään ja havainnollistamaan. Siinä olisi hyvä nähdä tuotteen koko, materiaalit, tekstuurit sekä kokoonpano. Myös mahdolliset lisäosat olisi hyvä pystyä havainnollistamaan niin osana tuotetta kuin itsenäisestikin. Tässä 3D-mallit ja lisätty todellisuus (AR) ovat oiva apuväline. 3D-mallilla voidaan jo ennen fyysistä prototyyppiä havainnollistaa niin potentiaalisille asiakkaille, oman yrityksen johdolle kuin muille suunnittelijoillekin tuotetta ja näin saada arvokasta tietoa esimerkiksi tuotteen ulkonäöstä ja näyttää idea visuaalisena siitä kiinnostuneille. Sisustuksellisuuden yhä yleistyessä varsinkin kotiin tulevissa tuotteissa, vaatii se tuotteiden ulkonäköön panostamista, jonka vuoksi 3D-mallit ja ylipäänsä tuotteen näkeminen jo aikaisessa vaiheessa mahdollistaa muutoksien teon ja resurssien säästäminen, kun ei vielä olla tuotettu fyysistä prototyyppiä. Myös kuluttajatutkimusta voidaan tehdä mallien avulla, vaikka sosiaalisen median kautta ja näin saada tietoa siitä kannattaisiko esimerkiksi joitakin tuotteen osia muokata. 3D-malleista pystytään luomaan 3D-objektit, joita voidaan esimerkiksi hyödyntää lisätyssä todellisuudessa. Tämän avulla voidaan tuote nähdä todellisessa ympäristössä ja nähdään esimerkiksi materiaalien, muotojen ja värien sopivuus ympäristöön. Näin pystytään ehkäisemään hutivalintoja ja tuottamaan markkinoille tuote, jossa ei ole myynnin esteitä. 3D-malleja voidaan myös jatkojalostaa muun muassa teknisiksi kuviksi tai tiedostoiksi, joita tuotantokoneiden ohjelmistot osaavat lukea. 

Tuotekehitysesimerkki – kaiutin

Jotta pystyisimme näyttämään, kuinka todellisuudessa AR–teknologiaa voitaisiin hyödyntää tuotekehityksessä, päätimme kehittää oman tuotteen, jonka kehityksessä käytimme AR-teknologiaa ja 3D-mallintamista. Valitsimme tuotteeksi kotiin sopivan kaiuttimen. Seuraavaksi käsittelemme tuotekehitysprosessin alkuvaiheen peruspiirteittäin. 

Tuotteen suunnittelun ensimmäisenä vaiheena oli kehittää luonnoksia tulevasta tuotteesta. Täytettyämme muutamat A3 paperit luonnoksilla, löysimme designin, joka sopisi hyvin meille. Tässä tapauksessa tuotteen muodoksi tuli pyramidi. Kun design ja ulkomuoto itsessään on päätetty, siirryttiin jatkokehittämisen pariin. Tässä vaiheessa normaalisti tuotteen ulkomuotoa hiottaisiin enemmän, tehtäisiin 3D-malleja ja mahdollisesti tehtäisiin jopa hahmomalleja, jotta pystyttäisiin hahmottamaan paremmin tuotteen kokoa ja yksityiskohtien muotoja. Sen sijaan me lähdimme suoraan tekemään 3D-malleja, jotta pystyisimme näkemään miltä kaiutin näyttäisi valmiina. Samalla pystyisimme aloittamaan materiaalien ja tekstuurien miettimistä sekä miettimään tuotteen teknistä toteuttamista valmistamisesta tekniikan pakkaamiseen. Kuten aina muutoksia joudutaan tekemään, mutta AR:n ja 3D-mallin avulla uuden version tekeminen on helppoa ja nopeaa. Sama pätee myös materiaaleihin. Pienen hiomisen ja muutoksien jälkeen löysimme mallin, johon olimme tyytyväisiä. Seuraavaksi tuotekehityksessä olisi tuotantoon liittyvät asiat. Valmiin 3D-mallin myötä tuotteesta voidaan esimerkiksi 3D–tulostaa fyysinen prototyyppi. Mallista voitaisiin myös jalostaa tekniset kuvat tai tiedostomuoto, jota tuotantokone osaisi lukea ja proto voitaisiin tuottaa. Tuotannon kuntoon saamisen jälkeen valmis tuote pitäisi vielä saada myyntiin ja tätä varten tulisi tuotteesta saada kuvia myyntiä varten. Verkkokauppamyynti vaatii ainakin tuotekuvat ja tämän lisäksi olisi hyvä olla myös fiiliskuvia, jos tuotteen luonne sitä vaatii. Jo tehdyllä 3D-mallilla pystytään tuottamaan kaikki nämä kuvat ja myös luomaan, vaikka videoita tuotteesta eikä tuotteita tarvitse valmistaa prototyyppiä enempää. Eri materiaaleja vaihtelemalla saat kuvat kaikista versioista ja täten pystyt ennakkomyymään tuotteitasi sekä samalla esittelemään kaikki tuotevariaatiot. Näin säästetään resursseja ja voidaan aloittaa myynti niin, että tuotantoa aloitetaan vasta kun tuotteita on myyty. Tuote- ja fiiliskuvia voidaan hyödyntää myös markkinoinnissa ja luoda niin digimarkkinointia kuin fyysisiä esitteitäkin. 

Mitä me voimme tarjota? 

Lyhyesti sanottuna pystymme tarjoamaan täyden palvelun tuotekehityksen tueksi. Pystymme auttamaan uuden tuotteen luomisessa tarjoamalla palvelua 3D-mallien luomiseen ja näiden mallien jatkojalostamiseen. Meille tarvitsee vain näyttää idea ja tuotamme mallin yhteistyössä asiakkaan kanssa. Meidän tekemät 3D-mallit käyvät myös AR:ssa, johon tarjoamme myös niin sanotusti avaimet käteen -palvelun, jotta asiakkaasi pääsisivät tutkimaan tuotekehityksessä olevaa tuotetta jo ennen prototyypin tekoa. Jokaisen yrityksen tarpeet ovat yksilölliset, jonka vuoksi tarjoammekin aina yksilöllistä palvelua jokaiselle asiakkaallemme.  

Lisää
artikkeleita