fbpx

Mitä materiaalia tarvitaan asiakkaalta 3D-mallia varten?

Mitä materiaaleja laadukasta 3D-mallia varten tarvitaan ja mitä niissä tulisi huomioida?

3D-mallin luomista varten tarvitaan aina jotain, josta 3D-mallia lähdetään tekemään. Mikäli mallintaja ei ole esimerkiksi itse suunnitellut tuotetta, josta 3D-malli halutaan luoda, voi mallintajan olla hankala hahmottaa toisen suunnittelijan visiota tai mallinnettavaa tuotetta, jos siitä ei ole jonkunlaista mallia, josta 3D-mallia voitaisiin lähteä mallintamaan. Tällainen malli, josta 3D-mallia voitaisiin lähteä rakentamaan, on esimerkiksi tuotteen tai esineet tekniset kuvat, kuva tuotteesta tai fyysinen tuote. Näiden avulla mallintaja pystyy mallintamaan tuotteen, esineen tai asian ääriviivat ja sen ulkonäön. Tämän lisäksi 3D-malliin pitäisi luoda muun muassa tuotteelle ominainen materiaali, väri ja verhoilu.  

 Jotta mallintamisprosessi voitaisiin pitää mahdollisimman nopeana ja mallista saadaan käyttökohteesta riippuen tietyn laatuinen sekä oikeaa tuotetta vastaavan näköinen, olisi prosessin alussa mallintajalle pystyttävä kertomaan ja toimittamaan tiettyjä asioita mallinnettavasta tuotteesta. Nämä asiat ovat täysin riippuvaisia mallinnettavasta tuotteesta, esineestä tai asiasta. Olemme tässä tekstissä tuoneet esille niitä asioita, joita mallintajalle tulisi toimittaa sekä mitä materiaaleissa ja niiden toimittamisessa tulisi huomioida. 

Kankaat

Verhoilluissa tuotteissa kankaat, tekstuurit ja värit tulee huomioida. On hyvä huomata, että realistisen näköistä kangasta on hyvin hankala mallintaa, mikäli siitä ei ole saatavilla edes jonkunlaista kuvaa. Mallintamista varten olisikin hyvä toimittaa kankaasta ainakin kuva, joka on otettu hyvin valaistussa tilassa ja niin, että kankaan tekstuuri näkyy kuvassa. Tämän lisäksi olisi hyvä saada toinenkin kuva, joka on otettu kankaasta kauempaa ja isommalta pinta-alalta, jotta mallintaessa voidaan tarkastaa, että kangas näyttää 3D-mallissa realistiselta isollakin pinnalla kuten, vaikka sohvan pinnassa. Hyvä kuvakoko tälle on suurempi kuin 800×600. Varsinkin erikoisemmissa kangastekstuureissa voi suurempi kuva olla välttämätön. Mahdollinen fyysinen mallikappale kankaasta on hyvä lisä, mutta hyvillä kuvilla pystytään kyllä luomaan oikein realistinen mallinnus kankaasta. Verhoilluissa tuotteissa on tärkeää myös saada sellaista kuvaa tuotteesta tai muuten tarkkaa tietoa siitä, miltä saumat näyttävät valmiissa tuotteessa sekä tieto niiden väristä. Myöskin verhoilun kireys pehmustetta vasten olisi hyvä kuvata jotenkin mallintajalle. Näiden yksityiskohtaisten tietojen lisäksi myös kankaan valmistaja ja kankaan nimi olisi hyvä tieto, jotta mallintajalla on kaikki mahdollinen tieto, jonka avulla hän voi luoda oikeasti realistisen kankaan tuotettasi varten.  


Puu, puuviilu, metalli, muovi ja muut näiden tyyliset materiaalit 

Muista mallinnettavan tuotteen materiaaleista tulisi myös saada kuva, joka vastaa tuotteen oikeaa materiaalia sekä tietoa materiaalista. Ilman kuvaa onnistuu tietyt materiaalit, joissa ei ole yleisesti vaihteluita kuten esimerkiksi harjattu alumiini. Koska materiaalit ovat olennainen osa tuotteen ulkonäköä, on materiaalin tarkka määrittäminen erittäin tärkeää, sillä esimerkiksi tammea on yli 600 eri lajiketta. Myös olennaisesti varsinkin puumateriaaleihin liittyvä pintakäsittely on määriteltävä tarkasti, sillä on aivan eri, onko tuotteessa käsittelynä öljy, vaha, petsi, lakka vai lakka-petsi. Varsinkin puusta tai viilusta olisi hyvä saada kuva, sillä tekstuurit vaikuttavat materiaalin ulkonäköön, joten täysin vastaavan mallintaminen ilman kuvaa voi olla hyvinkin vaikeaa. Mallipala materiaalista voi olla hyvä erikoisimmissa materiaaleissa. Tuotteessa käytetystä väristä tulisi toimittaa RAL-koodi tai muu väristä tarkasti kertova koodi, jotta 3D-mallin väristä saadaan juuri oikea.  

Mitat 

Kun tuotteen materiaalit, ulkonäkö, verhoilu ja pintakäsittely on määritelty, tulisi vielä määritellä tuotteen mitat. Parhaimmat mitat saa tuotteen mahdollisista teknisistä kuvista, joissa näkyy ulkomitat ja osien paksuudet. Tärkeintä kuitenkin olisi, että tuotteesta on vähintään ulkomitat, mutta myös tarkempia mittoja esimerkiksi pehmusteiden paksuuksista, istuinkorkeuksista ja muista tarkemmista mitoista olisi hyvä toimittaa mallinnusta varten. Yleismitat tuotteesta ovat kuitenkin ne välttämättömimmät, jotka esimerkiksi AR-teknologian käyttäminen vaatii, jotta tuote on oikean fyysisen tuotteen kokoinen. 

Materiaalien toimittaminen on aina tuote ja tapauskohtaista eikä tässä lueteltujen tietojen suurta määrää kannata säikähtää. 3D-malli pystytään kyllä tavalla tai toisella luomaan. On kuitenkin hyvä muistaa, että 3D-mallin luomisessa enemmän on aina enemmän.  

Lisää
artikkeleita