fbpx

3D-malli – erot käyttötarkoituksissa

Voiko samaa 3D-mallia hyödyntää monissa eri käyttötarkoituksissa? Mitä 3D-mallissa tulisi huomioida?


3D-mallien käytössä oikeastaan vain mielikuvitus on rajana. Teknologian kehittyminen luo koko ajan uusia mahdollisuuksia niiden käyttöön, mutta käyttötarkoitukset voivat kuitenkin vaatia 3D-mallilta erilaisia ominaisuuksia, jotka tulisi huomioida aina käyttökohteen mukaan. Tällaisia asioita on muun muassa 3D-mallin keveys ja sen yksityiskohtaisuus. Riippuen siis siitä, millä tavalla 3D-mallia halutaan hyödyntää, voidaan jo tehtyyn malliin tehdä esimerkiksi lisää yksityiskohtia, yksinkertaistaa mallia ja tehdä mallissa kompromisseja, jotta siitä saataisiin keveämpi. Mikäli 3D-mallia, jossa on kaikki ruuvit, saumat ja liitoskohdat mallinnettu realistisesti, halutaan käyttää esimerkiksi lisätyssä todellisuudessa, on erityisen tärkeää huomioida yksityiskohtien tuoma niin sanottu paino 3D-malliin. Mitä painavampi malli on, sitä hitaampaa sen käyttö on vaikka nettisivulla. Tämä hitaus vaikuttaakin suoraan asiakkaan käyttökokemukseen, jonka hän sivulla saa, vaikka ei mallia käyttäisikään ja tutustuisi vaan muuhun sisältöön.  

3D-mallia voidaankin keventää tekemällä kompromisseja ja vähentämällä tiettyjä yksityiskohtia, jotka eivät ole myynnin tai tuotteen niin sanotun tilaan sovittamiseen ja näin tuotteeseen tutustumisen kannalta relevantteja asiakkaalle. Tällaisia yksityiskohtia voi olla, vaikka tuotteessa olevat ruuvit, pultit tai tyynyn jokainen sauma. 3D-mallista voidaan siis tehdä sopiva juuri lisätyn todellisuuden käyttämiseen keventämällä mallin painoa. Yksityiskohtien karsiminen ei kuitenkaan ole tarkoituksen mukaista, jos 3D-mallia halutaan hyödyntää esimerkiksi tuotekehitysprosessissa tai sijoittajalle halutaan näyttää tuote aivan sellaisena kuin se olisi fyysisenä tuotteenakin. Onkin siis erityisen tärkeää pohtia, missä 3D-mallia halutaan käyttää ja tuottaa malli heti sopivaksi haluttuun käyttötarkoitukseen. 3D-mallit ovat kuitenkin aina muokattavissa ja niistä voidaan jalostaa uusia malleja myös uusia käyttökohteita varten ja näin hyödyntää jo olemassa olevaa mallia sekä säästää kustannuksissa ja ajassa.  

Lisää
artikkeleita